รับออกแบบ ระบบงานห้องครัว งานสแตนเลส ทุกชนิด

DESIGN, MANUFACTURING AND INSTALLATION
OF FINISHED STAINLESS STEEL
OF KITCHEN SYSTEMS FURNITURESuptawee


Home of Stainless steel equipment. Thailand leading manufacturer of commercial kitchen equipment that designs, fabricates, installs and maintains commercial kitchen equipment for hotels, restaurants, hospitals, shopping center, mart, market, school, food industry, cafeterias, bakeries, food outlets, bar and many more. At SUPTAWEE, you will be assured of a kitchen design that works exceptionally well. All our kitchens are designed and equipped to help you get the very best from the available space.

With over 30 years of experience in design, consulting and manufacturing stainless steel equipment with experience work force that Suptawee have and provide best quality product that you will needs.

นโยบายคุณภาพ
บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบความโปรงใส่ในการทำงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตครุภัณฑ์สแตนเลสของเมืองไทย มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลตรงตามความต้้องการของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

SEE MORE
Our Client

กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจออกแบบชุดครัว สแตนเลส จากทรัพย์ทวีการช่าง